KVÄLLSSTUNDENS FÖRLAGS

FÖLJETONGSBÖCKER

FÖLJETONGSBÖCKER är de följetonger som gått i Veckotidningen Kvällsstunden och sedan givits  ut i bokform.

 

Följetongsbok.

Bera Falk.

"Clas Flemings änka"

Romantiserad skildring från Karl IX tid.

1950

Följetongsbok.

Bera Falk.

"Av okända föräldrar"

Folklivsskilring.

1947, 1950.

Följetongsbok.

Bera Falk.

"Namcy"

En ung kvinnas livsöde.

1958.

Följetongsbok.

Bera Falk.

"Utan rotfäste"

Folklivsskildring.

1949.

Följetongsbok.

Emma Kärrlander.

"-- det stundar till gruvliga ofärdsår"

Bygderoman.

1948.

Följetongsbok.

Sigvald Göthsson.  (Johan (John) Källman).

"Plåster-Kajsas dotter"

Folklivsskildring.

1945, 1948, 1958.

Följetongsbok.

Jules Verne.

"Kazallons loggbok"

Äventyr på havet.

1949.

Följetongsbok.

Lars Molin.

"Lasse-Majas besynnerliga äventyr"

1970.

Spännande läsning, har ni inte läst den så läs den.

Har ni läst den, läs den igen.

 

 


 

COPYRIGTH 2013 Tage E Lindberg
Uppdaterad 2017-05-01

 


KVÄLLSSTUNDEN 79 ÅR 2017

Grundad 1938 av ANTON OLSSON

 

 


Min e-post:

 


 


 

KVÄLLSSTUNDENS FÖRLAG:s UTGIVNA FÖLJETONGSBÖCKERBÖCKER

fötfattade av:

BERA FALK - SIGVALD GÖTHSSON - MAJA BERGVALL - EMMA KÄRRLANDER
LARS MOLIN - JULES WERNE - HARRIET LEWIS

 


RED. ANTON OLSSON
Några minnesbilder.
   
VN - KV:s Förlag Västerås 1973

 


DE GAMLA VISORNA
DE GAMLA FOLKVISORNA

1959


Del I & II 1966


Del I & II 1969


Del I & II 1974

 

 

 


 

FÖLJETONGSBÖCKER


MAJA BERGVALL (1893 - 1986)
Porten är halvöppen
 
1967

 


BERA FALK - Alice Kjellman
Av okända föräldrar

1949 1947 1949

BERA FALK - Alice Kjellman
Utan rotfäste

1949 1958

BERA FALK - Alice Kjellman
Clas Flemings änka

1950

BERA FALK - Alice Kjellman
Nancy

1948
1958

 


SIGVALD GÖTHSSON - Johan (John) Kjellman (1862-1925)
Plåster-Kajsas dotter

1945 1948 1958

 


EMMA KÄRRLANDER (1909 - 1965)
...det stundar till gruvliga ofärdsår.


1948.

EMMA KÄRRLANDER (1909 - 1965)
Tre trappsteg av bot.

1951

EMMA KÄRRLANDER (1909 - 1965)
Livets vingslag

1947 1951


 


HARRIET LEWIS
Vålnaden eller Enslingen från S:t Kilda.

1946. 1949.

 


JULES WERNE

1949

 


LARS MOLIN.(1785 - 1845)
Lasse-Majas besynnerliga äventyr

1970
1. uppl 1833.

 


WILHELM von BRAUN
Valda dikter

1948

 


DRAGSPELSPROFILER

2006 2008

 


SVENSKA FOLKETS KOK- & BAKBOK

1995 1997

 


LÄSARNAS BERÄTTELSER
Från det övernaturligas värld.

1964

 


LÄSARNAS HISTORIER
Skämt och humor

Nr 1. 1948. Nr 2. 1951.

 


Sibyllas Spådom
eller profetia ställd på rim

1958

 


Fd Kv-red. STIG JONSSON

Gutetryck 1988

 


Sökta böcker utgivna av
KVÄLLSSTUNDENS FÖRLAG Västerås.

Emma Kärrlander (1909-1965)
Livets vingslag 1947
Tre trappsteg av bot. 1951 Roman

Harriet Lewis.
Vålnaden eller Enslingen från S:t Kilda.

Wilhelm von Braun.
" Samlade dikter."

Läsarnas historier
Skämt och humor.

 


 

 


Top