Frågor och Svar.

Ring 073 976 330 9, eller skicka ett vykort med dina fråga om Öbergs Spelkort till:

Tage Lindberg, Vedbergsgatan 18, Eskilstuna.

Svaren lämnas på den här sidan.

-=oOo=-

-----------------------------

?

!