Göring

Strupljud hördes från Görings cell-

avslöjade självmord.