Sedan vi startade för tre år sedan har gruppen växt betydligt och .